• Natursec S.L.
  • Natursec S.L.
  • Natursec S.L.
  • Natursec S.L. personas trabajando
  • Natursec S.L. snacks para mascotas
  • Natursec S.L. maquinarias
  • Natursec S.L. perro

Qué i com ho fem

Un rigorós control i selecció de les primeres matèries garantitzen la uniformitat de les nostres llaminadures i el seu agradable aspecte.
Constants controls veterinaris asseguren les òptimes condicions per un consúm 100% segur..
Durant tot el procès de producció priva el assolir un producte "Premium" fins el darrer detall.
Natursec S.L. es garantia de seguretat veterinaria i qualitat.


Cada producte es sotmès a un específic procés de deshidratació en càmeres de assecatge.
La temperatura i el temps de permanència segueixen una corba especificament dissenyada per cada producte.
Aquest tractament es lo que confereix el color i textura únics dels nostres productes. 

Natursec S.L. es diferencía a primera vista.


La versatilitat de les nostres línees de envasat satisfà plenament les exigències del mercat a lo que es el envàs, etiquetatge i presentació. 

Natursec S.L. li ofereix la possibilitat de tenir un producte exclusiu personalitzat amb la seva pròpia marca.

© 2021 NATURSEC PETFOOD S.L.U. Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital